Artykuły - Adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych

2013 volume 3(1) pp. 28–34
Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Musisz wykupić e-dostęp.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Efektywność programu adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

2013-05-17

Autor: Kestutis Skucas

Cel pracy: celem pracy była ocena programu adaptowanej aktywności fizycznej, przeprowadzonej w warunkach rehabilitacji ambulatoryjnej na umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego, poruszania się na wózku i sprawności fizycznej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 92 mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy poruszali się na wózkach inwalidzkich. Wzięli oni udział w dwutygodniowym programie adaptowanej aktywności fizycznej w Landscape

Therapy and Recreation Centre under the Paraplegic Association in Monciskes, odbywającym się w latach 2009–2011.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy, według poziomu uszkodzenia rdzenia: 25 osób z uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa, 41– z uszkodzeniem odcinka piersiowego kręgosłupa i 26 –z uszkodzeniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Rdzenia Kręgowego (ASIA) wszyscy uczestnicy mieli całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego (A). Wiek badanych mieścił się w przedziale 18–42 lata. Czas od urazu rdzenia kręgowego we wszystkich przypadkach nie był dłuższy niż dwa lata. Podczas procesu rehabilitacji ćwiczono następujące umiejętności: kontrolę wózka, czynności dnia codziennego, trening wytrzymałościowy i siłowy. Na początku i na końcu procesu rehabilitacji sprawdzano umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego, kontroli wózka i sprawności fizycznej za pomocą testów. W badaniu wykorzystano Skalę Niezależności Funkcjonalnej (Functional Independene Measure – FIM) w celu oceny umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, test umiejętności kontroli wózka [12] w celu oceny umiejętności poruszania się na wózku, test sprawności fizycznej w celu oceny sprawności fizycznej.

Wyniki:Po porównaniu wyników testów z początku i końca programu zauważono, że uczestnicy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego we wszystkich odcinkach kręgosłupa znacząco poprawili swoje wyniki w zakresie higieny osobistej, kąpieli, samodzielnego przemieszczenia się do łóżka, na krzesło, wózek, sedes i pod prysznic. U osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na różnej wysokości, po skończeniu programu adaptowanej aktywności fizycznej, większość umiejętności związanych z kontrolą wózka i pokonywaniem przeszkód – tj. kontrolowane upadki, balans na wózku, pokonywanie większych przeszkód, pokonywanie tzw. tarki, wjeżdżanie na niską, średnią i wysoką platformę, wjeżdżanie pod górę i zjazd w dół, wjeżdżanie po schodach, zjeżdżanie po schodach tyłem i zjeżdżanie po schodach, utrzymując równowagę – uległy znaczącej poprawie. U wszystkich uczestników programu uległy poprawie wszystkie sprawdzane elementy sprawności fizycznej.   

Wnioski: Badanie dowiodło, że program adaptowanej aktywności fizycznej miał pozytywny wpływ na umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego, kontrolę wózka i o sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Więcej »

.uszkodzenie rdzenia kręgowego, rehabilitacja, program adaptowanej aktywności fizycznej, umiejętność kontroli wózka

Aby przeczytać pełen artykuł musisz być prenumeratorem PJRR

Jeśli posiadasz kod dostępu do artykułu, zaloguj się.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia