Artykuły - Ageing


 • Wiarygodność oraz zasadność stosowania badań USG w ocenie gęstości ciała

  2013-01-18
  2012 volume 2(2) pp. 68–75

  Autorzy: James J. Laskin, Coral Gubler, Blakely Brown, Jean Carter, Stephanie Harger, Luke Matteucci, Anne McClaughry, Steven Gaskill,

  Cel badania: Celem badania była ocena wiarygodności zastosowania USG  w pomiarze grubości tkanki podskórnej (GTP) oraz zasadność wykorzystania wyników otrzymanych tą metodą w ocenie gęstości ciała (GC).

  Materiał i metody: W badaniu wzięły udział w sumie 74 dorosłe osoby rasy białej (46 kobiet: wiek: 32 ± 13, wzrost: 167 ± 7 cm, masa ciała: 67 ± 13 kg, i 28 mężczyzn: wiek 34 ± 12, wzrost: 181 ± 5 cm, masa ciała: 82 ± 3 kg), które zgłosiły się do badania. Gęstość ciała oceniano na podstawie standardowych pomiarów z użyciem wagi hydrostatycznej, pomiarów grubości fałdów skórnych i za pomocą USG. Pomiary USG przeprowadzono przy użyciu aparatu Diasus firmy Dynamic Imaging z Wielkiej Brytanii, używając głowicy liniowej 5–10 MHz. Dwoje fizjoterapeutów dokonało niezależnych pomiarów ultrasonograficznych grubości tkanki podskórnej w standardowych miejscach wykorzystywanych przy pomiarze grubości fałdów skórnych. Grubość tkanki podskórnej została zdefiniowana jako odległość między skórą właściwą a powierzchowną granicą powięzi, a obszar między nimi uznany został za tkankę tłuszczową. Każdy terapeuta przeprowadził dwukrotne pomiary u 28 uczestników. Zgodność pomiarów między badaczami została oceniona na pozostałych 15 uczestnikach.

  Wyniki: Międzyklasowy współczynnik korelacji (ICC – Interclass Correlation) zarówno dla powtarzalności wyników uzyskanych przez jednego badacza, jak i zgodności wyników uzyskanych przez obydwu badaczy w badaniu USG mieścił się w przedziale r = 0,88–0,98. Analiza metodą liniowej regresji krokowej dała wynik r2 = 0,85 (SEE – średni błąd szacunku = 0,0084), który został użyty do stworzenia równania szacującego gęstość ciała: gęstość ciała (g/ml) = 1,097 – (0,001519*USG przód uda) – (0,0004935*USG brzuch) – (0,0003093*wiek) – (0,001315*USG mię sień trój głowy ramienia). Analiza wykresu Blanda-Altmana ujawniła trzy przypadki, w których gęstość ciała oceniona na podstawie USG przekroczyła poziom zgodności (0,000 ± 0,0159 g/ml). W czterech przypadkach gęstość ciała ocenia na za pomocą pomiaru grubości fałdów skórnych przekroczyła poziom zgodności (0,004 ± 0,0261 g/ml), jednak w porównaniu z USG poziom zgodności został przekroczony w 18 przypadkach.

  Wnioski: Wyniki niniejszego badania potwierdza ją wcześniejsze doniesienia, że USG jest pewną metodą oceny gęstości ciała i jej stosowa nie jest zasadne. Dowiedziono, że badanie USG jest wiarygodne i zasadne oraz że wyniki otrzymane tą metodą są co najmniej tak dokładne jak pomiary grubości fałdów skórnych. Niniejsze badanie dowiodło wiarygodności i zasadności stosowania USG w ocenie gęstości ciała u osób z prawidłową masą ciała lub z nad wagą (średnia BMI =24,5 ±4,1). Niezbędne są dalsze badania, aby sprawdzić przełożenie niniejszych wyników na inne grupy etniczne i rasy. Mimo że aparat USG jest dość drogim urządzeniem, dowiedziono, iż specjaliści z zakresu ochrony zdrowia już po krótkim szkoleniu są w stanie prawdziwie ocenić gęstość ciała. Wczasach, gdy tak dużo uwagi przywiązu je się do promocji zdrowia, bada nie USG może się okazać kluczową metodą pomiaru gęstości ciała w przypadku osób z nadwagą oraz otyłych, w kontekście oceny postępów leczenia.

  Więcej »
  .USG, skład ciała, pomiar grubości fałdów skórnych, ważenie

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia