Artykuły

2014 volume 7(1) ss.21-29
Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Musisz wykupić e-dostęp.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Opinie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia o wykonywanym w przyszłości zawodzie

2014-09-02

Autorzy: Witold Rekowski, Sylwia Molska

Streszczenie

Wstęp: Osoby studiujące fizjoterapię, podobnie jak studenci innych kierunków studiów medycznych, posiadają wizję wykonywanego w przyszłości zawodu. Wyobrażenia te mogą mieć stereotypowy charakter. Dotychczasowe badania odtwarzają jednowymiarowy obraz tych przekonań, nie różnicując ich ze względu na indywidualne charakterystyki społeczno-demograficzne badanych. Celem badania było sprawdzenie, czy te cechy różnicują postrzeganie zawodu przez studentów fizjoterapii. Badano również, do jakich wartości w wymiarze samokierowanie–konformizm odwołują się badani studenci, opisując zawód.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 100 studentów z I roku studiów licencjackich i wśród 92 studiujących na II roku studiów magisterskich. 54,7% badanych stanowiły kobiety. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano metodę dyferencjału semantycznego. Zebrany materiał poddano analizie czynnikowej. W efekcie otrzymano względnie niezależne czynniki, które poddano interpretacji.

Wyniki: Obraz zawodu w badanej grupie można ogólnie opisać w trzech wymiarach: autotelicznych wartości związanych z jego wykonywaniem, sferą gratyfikacji psychologiczno-społecznych oraz zewnętrznych, formalnych charakterystyk. Zaobserwowano wpływ na postrzeganie zawodu fizjoterapeuty takich cech, jak: płeć, rok studiów, status społeczny, status rodziny. Różnicowały one również orientacje na wartości.

Wnioski: Odbyte studia zmieniają opinię o zawodzie fizjoterapeuty. W istotny sposób obraz zawodu jest różnicowany przez charakterystyki społeczno-demograficzne badanych. Ukształtowany obraz zawodu może wywierać wpływ na sposób wykonywania zawodu i relacje z pacjentami.

Więcej »

.opinie o zawodzie, charakterystyki społeczno-demograficzne, wielowymiarowe ujęcie, studenci fizjoterapii

Aby przeczytać pełen artykuł musisz być prenumeratorem PJRR

Jeśli posiadasz kod dostępu do artykułu, zaloguj się.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia