Artykuły

2014 volume 7(1) ss.15-17
Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Musisz wykupić e-dostęp.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Koncepcja alternatywnego masażu chair massage i ocena jego znajomości wśród fizjoterapeutów

2014-09-02

Autorzy: Anna Cabak, Przemysław Kotynia

Streszczenie

Wprowadzenie: Jedną z alternatywnych metodprzeciwdziałaniabólom przeciążeniowym narządu ruchu może być stosunkowo mało znana i propagowana w Polsce koncepcja masażu wykonywanego na specjalnym krześle chair massage m.in. w miejscu pracy, nauki czy rozrywki, poza gabinetem masażu. W literaturze naukowej nie ma jeszcze wyczerpujących prac potwierdzających jej skuteczność. Celem pracy była ocena wiedzy, znajomości i opinii na temat tej metody wśród fizjoterapeutów. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział łącznie 213 fizjoterapeutów: 180 z 3 warszawskich uczelni, studiujących na studiach magisterskich, oraz 33 fizjoterapeutów po studiach, pracujących w zawodzie, w tym 135 kobiet i 79 mężczyzn. W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Na podstawie prawidłowych odpowiedzi wyznaczono 3 poziomy znajomości metody: niski, umiarkowany i wysoki. Badania były anonimowe, wszyscy uczestnicy wyrazili na nie zgodę. Wyniki: Znaczna większość badanych (ok. 90%) nie zna wcale lub zna nieznacznie metodę chair massage. Jednocześnie ok. 70% zadeklarowało chęć bliższego jej poznania. Głównym źródłem wiedzy o metodzie był internet i znajomi. Odnośnie do poziomu znajomości metody wśród respondentów u około 32 % stwierdzono niską znajomość, a u około50% umiarkowaną. Nie wykazano istotnych różnic między płciami. Studenci II roku mieli większą wiedzę na temat stosowania tej metody niż studenci I roku (p < 0,05). Wnioski: Alternatywna forma masażu, jaką jest chair massage, okazała się mało znana wśród badanych fizjoterapeutów. Równocześnie większość z nich wyraziła chęć bliższego jej poznania.

Więcej »

.bóle kręgosłupa, masaż, terapia alternatywna, ocena wiedzy, fizjoterapeuci

Aby przeczytać pełen artykuł musisz być prenumeratorem PJRR

Jeśli posiadasz kod dostępu do artykułu, zaloguj się.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia