Artykuły

2014 volume 7(1) ss.6-10
Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Musisz wykupić e-dostęp.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Znaczenie rehabilitacji u kobiet po mastektomii

2014-09-02

Autorzy: Marzena A. Humańska, Małgorzata Gejda, Agata Kosobucka, Mirosława Felsmann, Beata Haor, Danuta Ponczek, Mariola Głowacka, Agnieszka Pluta

Streszczenie

Wstęp: Głównym problemem współczesnego świata są choroby nowotworowe. Drugą najczęstszą przyczyną śmierci spowodowaną rakiem jest rak piersi. Oprócz profilaktyki i zabiegu, wczesna, ciągła i systematyczna rehabilitacja odgrywa istotną rolę w leczeniu onkologicznym. Celem pracy jest dokonanie oceny znaczenia rehabilitacji kobiet po mastektomii. Materiał i metody: Badaniem zostały objęte 52 kobiety po mastektomii, będące pacjentkami Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystaną techniką była ankieta własnej konstrukcji zawierająca 37 pytań. Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem programu statystycznego SPSS – przedstawiono liczebność i procent badanej populacji. Wyniki: Grupę badaną stanowiły 52 kobiety po mastektomii w wieku od 46 do 79 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły 33 kobiety w wieku 56–75 lat (63,5%). Większość badanej populacji stanowiły osoby utrzymujące się z emerytury – 25 kobiet (48,1%). 10 badanych respondentek pobierało rentę i tyle samo było aktywnych zawodowo (19,2%). Większość kobiet badanej grupy korzystała z ćwiczeń usprawniających – 77,4%. Wśród  respondentek leczenie rehabilitacyjne powodowało zmniejszenie bólu po stronie operowanej kończyny w 34,6% . Ponad połowa ankietowanych kobiet po mastektomii nie podjęłaby się leczenia rekonstrukcyjnego i protezowania piersi, aby poprawić swój wizerunek – 31 kobiet (59,6%).

Wnioski

  1. Aktywna i kompleksowo prowadzona rehabilitacja ułatwiła powrót do  wykonywania czynności dnia codziennego i zawodowego badanych kobiet.
  2. Rehabilitacja stosowana u respondentek wpłynęła na zmniejszenie się dolegliwości bólowych kończyny po stronie operowanej.
  3. Większość badanych akceptowała siebie w nowej sytuacji – jako kobietę po mastektomii.
Więcej »

.onkologia, mastektomia, rehabilitacja, rak piersi

Aby przeczytać pełen artykuł musisz być prenumeratorem PJRR

Jeśli posiadasz kod dostępu do artykułu, zaloguj się.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia