Artykuły - Terapia zajęciowa


 • Terapia zajęciowa w Polsce w kontekście światowych i europejskich standardów kształcenia oraz ram kwalifikacji zawodowych

  2012-09-12

  Autor: Natalia Adamowicz-Morgulec,

  Streszczenie

  W ostatnich latach ważnym elementem europejskiej polityki edukacyjnej jest tworzenie ram kwalifikacji zawodowych. Mają one zapewnić porównywalność jakości procesu kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EHEA), zwiększyć szanse na zatrudnienie oraz poprawić konkurencyjność i atrakcyjność europejskich systemów szkolnictwa wyższego w skali światowej. W dziedzinie terapii zajęciowej standardy kształcenia opracowane zostały przez Światową  Federację Terapeutów  Zajęciowych (WFOT). Celem poniższej pracy była analiza obecnego systemu kształcenia terapeutów zajęciowych w Polsce oraz odniesienie standardów kształcenia WFOT do koncepcji europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji w kontekście polskiego systemu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Najpowszechniejsza dotychczas w Polsce forma kształcenia terapeutów zajęciowych, prowadzona w ramach klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, odbiega pod względem efektów uczenia się od standardów WFOT.Analiza standardów kształcenia WFOT, wytycznych Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE) i Rady Terapii Zajęciowej Krajów Europejskich (COTEC), oraz polskiego systemu kształcenia terapeutów zajęciowych uzasadnia potrzebę wprowadzenia kierunku studiów – terapia zajęciowa. Dalszy rozwój terapii zajęciowej w Polsce wymaga powstania organizacji zawodowej dbającej o rozwój (w tym oddziaływania na tworzenie odpowiednich regulacji prawnych) i promocję w naszym kraju, a także współdziałającej z organizacjami reprezentującymi interesy pozostałych członków zespołu terapeutycznego.

  Więcej »
  .terapia zajęciowa, ramy kwalifikacji, efekty uczenia się, standardy kształcenia

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia