Aktualności

Dodaj do ulubionych »

Wspomnienie o profesorze Stanisławie Rudnickim

2014-01-13

Profesor Stanisław Czesław Rudnicki urodził się 8 maja 1929 r. w Warszawie. Był specjalistą chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej, twórcą pierwszych programów i modeli kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, na wszystkich etapach leczenia i aktywnym promotorem wprowadzenia ich do praktyki. Stypendysta w IV Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie – pod kier. prof. Zdzisława Askanasa; asystent, adiunkt w Klinice Rehabilitacji 1962-79; kierownik  Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie 1968-74; zastępca dyrektora Instytutu Kardiologii ds. Profilaktyki i Lecznictwa (1980-1983); Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie (1980-2000); Kierownik Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej PPU Konstancin (1975-2000); lekarz naczelny Uzdrowiska Konstancin 1977-2000; Wiceprezes Fundacji Rehabilitacji Kardiologicznej; Członek Honorowy Czechosłowackiego Towarzystwa Kardiologicznego im. J. E. Purkynego; Słowackiego Towarzystwa Kardiologicznego; Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Towarzystwa Internistów Polskich;  Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji;koordynator II. stopnia problemu resortowego i problemu węzłowego „Choroby układu krążenia”; koordynator programów badawczych dla krajów RWPG; główny wykonawca programu naukowo-badawczego Marii Curie-Skłodowskiej w ramach współpracy polsko-amerykańskiej nt.  rehabilitacji chorych po świeżym zawale serca; doradca czasowy w Europejskim Biurze Regionalnym WHO; członek rad naukowych: Instytutu Balneoklimatologii w Poznaniu, Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz Instytutu Żywienia i Żywności;  członek założyciel Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; wiceprezes 1989-1995 oraz 1998-2004; członek Honorowy PTReh; członek: Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk - od 1975r.; Dyrektoriatu Heart Friends Around the World – od 1998; Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG 2001-2004, 2004-2007; Towarzystwa Internistów Polskich 1995-1998.

Zapamiętamy Profesora Stanisława Rudnickiego jako człowieka głęboko wrażliwego na cierpienia i krzywdę ludzką, posiadającego niepodważalny autorytet, wybitnego specjalistę, niezrównanego nauczyciela oraz życzliwego kolegę, a przede wszystkim oddanego lekarza i wspaniałego człowieka.

To niepowetowana strata dla środowiska polskiej i światowej medycyny oraz rehabilitacji.

Cześć Jego pamięci!

Narzędzia