Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności www.pjrr.pl

Podanie danych osobowych przez użytkownika i wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę. Jednak w przypadku braku wyrażenia takiej zgody przez użytkownika, zrealizowanie przez nas zamówienia nie będzie możliwe.

Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Ochrona prywatności użytkowników www.pjrr.pl ma dla nas niebagatelne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w www.pjrr.pl

I.Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników www.pjrr.pl?

Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym użytkowników (zwanym dalej Administratorem), jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275, kapitał zakładowy 13.940.000 zł (w całości wpłacony).

II.Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:

a)Dostęp do danych osobowych użytkownika, mają tylko ci pracownicy www.pjrr.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

b)System IT www.pjrr.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III.Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?

1.Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.pjrr.pl, dzięki czemu użytkownik nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędza czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani użytkownicy uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.

Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub żądać całkowitego usunięcia swoich danych z www.pjrr.pl kontaktując się z Administratorem danych.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1.imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.e-mail – niezbędny do logowania do www.pjrr.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.pjrr.pl;

4.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.pjrr.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

2.Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Składając zamówienie użytkownik wypełnia formularz zamówienia i podaje w nim następujące dane:

a.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c.e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3.Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili użytkownik może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

IV.Dane osobowe użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.pjrr.pl

1.www.pjrr.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.pjrr.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z www.pjrr.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.pjrr.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.pjrr.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2.Polityka cookies

www.pjrr.pl stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a)dopasowania zawartości witryn www.pjrr.pl do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika www.pjrr.pl i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),

b)utrzymania sesji użytkownika www.pjrr.pl po zalogowaniu, (jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie www.pjrr.pl,

c)tworzenia statystyk, (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego www.pjrr.pl korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),

d)dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy sklepu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.pjrr.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

3.Google Analytics, Google AdWords

www.pjrr.pl używa także innych technologii funkcjonalnie tożsamych lub zbliżonych do cookies, takich jak Google Analytics, Google AdWords Zawarte powyżej informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego www.pjrr.pl.

V.Powierzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników

1.Jako Administrator danych osobowych użytkowników, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.

2.Udostępnienie danych osobowych użytkownika innym osobom lub instytucjom możliwe jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub na jego życzenie, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

VI.Kontakt

W sprawach związanych z realizacją zamówienia i dostarczeniem przesyłki www.pjrr.pl kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail. Tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez użytkownika numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 695-40-33 lub poprzez adres e-mail pjrr@pzwl.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 22 695-40-33 lub poprzez adres e-mail pjrr@pzwl.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o.

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Warszawa, dnia 27.05.2013 roku

Narzędzia