Redakcja

Redakcja

RADA REDAKCYJNA/EDITORIAL BOARD

 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR-IN-CHIEF:

dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Wydział Wojskowo-Lekarski,

II Katedra Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji Medycznej

e-mail: jolanta.kujawa@pzwl.pl

 

 

REDAKTOR NAUKOWY/DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw.,

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie, Wydział Rehabilitacji,

Zakład Sportu Niepełnosprawnych

e-mail: bartosz.molik@pzwl.pl

 

 

SEKRETARZ REDAKCJI/SECRETARY:

dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz,

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Zakład Adaptowanej

Aktywności Fizycznej

e-mail: natalia.morgulec@pzwl.pl

 

 

REDAKTORZY DZIAŁÓW/CO-EDITORS

 

Redaktor tematyczny – Rehabilitacja Medyczna/Editor Medical Rehabilitation

Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska, prof. nadzw.

 

Redaktor tematyczny – Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Niepełnosprawnych/Editor

Adapted Physical Activity and Disability Sport

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

 

 Redaktor tematyczny – Terapia Zajęciowa/Editor Occupationaltherapy

Dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.

 

 Redaktor tematyczny – ICF/Editor ICF

Dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.

 

Redaktor tematyczny – Nauki Społeczne w Rehabilitacji/Editor Social Sciences in Rehabilitation

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

 

Redaktor tematyczny – Ageing/Editor Ageing

Dr hab. Marek Robert Żak

 

Redaktor tematyczny – Biomechanika, Ergonomia, Inżynieria Biomedyczna/Editor Biomechanics, Ergonomics, Biomedical Engineering

Dr hab. Michał Wychowański, prof. nadzw.


Redaktor tematyczny – Miscellaneous/Editor Varia

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

Narzędzia