hemoliza

  • Niedokrwistości

    ostra utrata krwi, przewlekłe krwawienia, niedokrwistość aplastyczna, ferrytyna, TIBC, niedokrwistości niedoborowe, n. mikrocytarna, n. megaloblastyczna, choroba Addisona – Biermera, erytropoety...

    Więcej >>

Narzędzia