idiopatyczne włóknienie płuc

  • Śródmiąższowe choroby płuc

    idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza, atypowe zapalenie płuc, legionelloza, mykoplazmatyczne zapalenie płuc Dlaczego powstała ta pigułka? Śródmiąższowe choroby płuc to rzadkie sch...

    Więcej >>

Narzędzia