Konsultanci

Zespół konsultantów

Zespół Konsultantów

Dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
Dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
Dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
Prof. Rolf G. Haaker
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Prof. dr hab. inż. Edward Jezierski
Dr hab. n. med. Roman Maciej Kalina, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
Dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Joanna Lecewicz-Bartoszewska
Dr hab. Jacek Lewandowski, prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. Roman Manikowski
Dr hab. Edward Mleczko, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Prof. dr hab. n med. Janusz Nowotny
Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Prof. dr hab. Wiesław Osiński
Prof. dr hab. n. med. Jan Raczkowski
Prof. dr hab. Andrzej Radek
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki
Dr hab. n. med. Marcin Sibiński
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz
Prof. dr hab. Andrzej Wit
Dr hab. n. med. Woldańska-Okońska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
Prof. Nathan Zasler
Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

Narzędzia